1.  Wydobywcze:
  • Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu
  • działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 2. Produkcji:
  • wyrobów tartacznych
  • pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
  • pozostałych wyrobów z drewna
  • konstrukcji metalowych i ich części
  • metalowych elementów stolarki budowlanej
 3. Obróbki:
  • metali i nakładanie powłok na metale
  • mechanicznej elementów metalowych
 4. Naprawy:
  • naprawy i konserwacja pojazdów samochodowych, maszyn, sprzętu transportowego
 5. Instalacja maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 6. Sprzedaż hurtowa drewna, meteriałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 7. Transport drogowy towarów
 8. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 9. Działalność:
  • w zakresie architektury
  • w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne